اگر کاری داری یا چیزی میخوای بگی…

اگر دانش‌ها و تخصصی‌هایی که دارم رو خوندین و می‌خواید که براتون پروژه‌ای انجام بدم و یا کمکی از دستم بر میاد، می‌تونید از طریق فرم پایینی برام ارسال کنید. اگر سختتونه خب راه‌های تماس با من رو پایین‌تر براتون گذاشتم. هر کدوم راحت‌تر بودید می‌تونید استفاده کنید.