اینجا همه می ترسند

ترس در مملکت ما مدرنیته، قانون گرایی، شهری گرایی ودمو کراسی تا عملی شود خیلی کار دارد. اصلا معلوم نیست ما کی شهروند شویم. ۱۰۷ سال است مجلس داریم، همیشه یکی دو ماه مانده به انتخابات مجلس اکثر مردم عزیز، مردم شجاع و سلحشور و باهوش می شویم. درست فردای ادامه مطلب…