سون لرن

شروع تازه

این مطلب رو دارم نیمه های شب می نویسم، اونم بعد از یکی دو هفته کلنجار رفتن با خودم نیاز به زمان داشتم تا ببینم کجای مسیرم باید قطعات پازل زندگیمو (تا به اینجا)، کنار هم میذاشتم آیا واقعاً آدم موفقیم؟ آیا از وضعیت کنونی رضایت دارم؟ تمام این بیست ادامه مطلب…